ENG:

Some things to understand before using this version:

– Not as secure as paid version.

– Missing features: Ragebot, Skinchanger, Glovechanger.

– Has to be redownloaded after CSGO update.

– Sponsored by ads

– No Support (Don’t write any admin if you have problems with the free version. We will not help you).

PL:

Kilka rzeczy do zrozumienia przed użyciem tej wersji:

– Nie tak bezpieczny jak wersja prywatna

– Brak niektórych funkcji

– Musi być pobrany ponownie po aktualizacji

– Zawiera reklamy serwisu

– Brak wsparcia (Nie kontaktuj się z nami jeśli masz problem z darmową wersją. Nie będziemy Ci pomagać).